Hovedseksjon

Driftsstyret

Hva er driftsstyret?

Driftsstyret er et utvalg alle grunnskoler og videregående skoler skal organisere på sin skole. Driftsstyret plasseres i linjen mellom direktøren for Utdanningsetaten og rektor. I Driftsstyret skal det være representanter fra de ansatte på skolen, elevrådsrepresentanter, eksterne representanter, politisk representanter og representanter fra skolens ledelse.

Hvordan jobber driftsstyret? 
Saker som diskuteres i driftsstyret er skolens budsjett, strategisk plan, skolens resultater, skolens reglement og andre overordnede saker. Alle representanter skal bli hørt og bidrar inn i utvalget.

Møtene foregår på onsdager fra 17:00-19:00, ca. 2-3 ganger i semesteret. For skoleåret 2023/24 er det disse personene som bidrar inn i utvalget. Medlemmene sitter for 2 år av gangen.

Har du spørsmål til driftsstyret? 
Hvis du har spørsmål eller ønsker å stille som representant, kontakt rektor på marianne.brathen@osloskolen.no 

Medlemmer av driftstyret skoleåret 2023/2024 er:

 • Marianne Tangen Bråthen - Rektor
 • Hamad Ali - Referent
 • Henrik Carelius - Ekstern representant og driftsstyreleder
 • Dara Goldar- Ekstern representant
 • Abeeha Anwar - Elevrådsrepresentant 
 • Ismail- Benjamin Vegstein - Elevrådsrepresentant 
 • Snorre Haabeth - Ansatte rep. vgs
 • Linn Beate Thoresen - Ansatte rep. vgs

Driftsstyrets mål

 • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
 • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
 • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
 • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

 

Driftsstyrets hovedoppgaver

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan for skolen
 • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • å påse at skolen driver skolebasert vurdering