Driftsstyret

Hva er driftsstyret?

Driftsstyret er et utvalg alle grunnskoler og videregående skoler skal organisere på sin skole. Driftsstyret plasseres i linjen mellom direktøren for Utdanningsetaten og rektor. I Driftsstyret skal det være representanter fra de ansatte på skolen, foreldrerepresentanter, elevrådsrepresentanter, eksterne representanter, politisk representanter og representanter fra skolens ledelse.

 

Hvordan jobber drifstsstyret? 

Saker som diskuteres i driftsstyret er skolens budsjett, strategisk plan, skolens resultater, skolens reglement og andre overordnede saker. Alle representanter skal bli hørt og bidrar inn i utvalget.

 

Møtene foregår på tirsdager fra 17:00-19:00, ca. 4-5 ganger i semesteret. Referater vil publiseres i It's learning. For skoleåret 2015/2016 er det disse personene som bidrar inn i utvalget. Medlemmene sitter for 2 år av gangen.

 

Har du spørsmål til driftsstyret? 

Hvis du har spørsmål eller ønsker å stille som representant, kontakt rektor på else.birgitte.roscher-nielsen@ude.oslo.kommune.no


Medlemmer av driftstyret skoleåret 2015/2016 er:

 • Else Birgitte Roscher-Nielsen - Rektor
 • Marianne S. Hjulstad - Referent
 • Shahbaz Tariq - Ekstern representant
 • Ayyaz Akhtar - Ekstern representant og driftsstyreleder
 • Rolf Olufsen - Foresatte rep. gs
 • Jan Eirik Hansen - Foresatte rep. vgs
 • Trine Elvebakken - Politisk representant
 • Ingvild Vaggen Malvik - Politisk representant vara
 • Helena Harborg - Elevrådsrepresentant gs 
 • Katrine Sjødal - Elevrådsrepresentant gs. vara
 • Pernille Evelina Iser - Elevrådsrepresentant vgs 
 • Rehan Mahmood - Elevrådsrepresentant vgs. vara
 • Morten Bentsen - Ansatte rep. vgs