Driftsstyret

Hva er driftsstyret?

Driftsstyret er et utvalg alle grunnskoler og videregående skoler skal organisere på sin skole. Driftsstyret plasseres i linjen mellom direktøren for Utdanningsetaten og rektor. I Driftsstyret skal det være representanter fra de ansatte på skolen, elevrådsrepresentanter, eksterne representanter, politisk representanter og representanter fra skolens ledelse.

Hvordan jobber driftsstyret? 
Saker som diskuteres i driftsstyret er skolens budsjett, strategisk plan, skolens resultater, skolens reglement og andre overordnede saker. Alle representanter skal bli hørt og bidrar inn i utvalget.

Møtene foregår på tirsdager fra 17:00-19:00, ca. 4-5 ganger i semesteret. Referater vil publiseres i It's learning. For skoleåret 2016/17 er det disse personene som bidrar inn i utvalget. Medlemmene sitter for 2 år av gangen.

Har du spørsmål til driftsstyret? 
Hvis du har spørsmål eller ønsker å stille som representant, kontakt rektor på else.birgitte.roscher-nielsen@ude.oslo.kommune.no

Medlemmer av driftstyret skoleåret 2015/2016 er:

  • Else Birgitte Roscher-Nielsen - Rektor
  • Marianne S. Hjulstad - Referent
  • Bjørn Croff- Ekstern representant
  • Ayyaz Akhtar - Ekstern representant og driftsstyreleder
  • Henrik Carelius- Ekstern representant
  • Fatoumata Kanyi - Elevrådsrepresentant 
  • Ahmed Yahia - Elevrådsrepresentant 
  • Morten Bentsen - Ansatte rep. vgs
  • Øyvind Sandve - Ansatte rep. vgs