Hovedseksjon

NoMa Norsk og Matte: et senter for suksess

Hva får du ved NoMa?

NoMa er etablert for å hjelpe elevene med norsk og matte. Arbeidet foregår individuelt eller i små grupper med tett oppfølging. I tillegg kan lærerne på NoMa hjelpe deg med oppgaver i andre fag.

På NoMa kan du få hjelp til å komme i gang med, gjennomføre og ferdigstille oppgaver. Du kan få hjelp med leseferdigheter og studieteknikker, læringsstrategier, motivasjon, selvstendighet, samarbeidsevne, problemløsning og lesestrategier. Du kan forberede presentasjoner eller øve til prøver.

Hvem møter du på NoMa?

På senteret møter du to lærere med gode kunnskaper og mange års erfaring innen matte og norsk i videregående opplæring. Mattelærer Jan har også samfunnsfag og praktiske mediefag i sin fagkrets. Norsklærer Marianne er også medieviter og har spesialpedagogisk kompetanse. Begge lærerne har i tillegg gjennom årene på NoMa hjulpet elever med oppgaver og presentasjoner i en rekke forskjellige fag.

Hvordan kan du få plass på NoMa?

NoMa er åpent for alle. De som enten har størst behov for å utvikle sine ferdigheter, eller er meget motivert for å løse faglige utfordringer, vil bli prioritert. Skal du ta eksamen i høst, for eksempel, kan du søke plass på NoMa. Ta kontakt med Jan eller Marianne, din kontaktlærer, faglærer eller avdelingsleder hvis du ønsker å benytte deg av tilbudet.

Kontaktinformasjon:

Jan Vaaland Johannessen, mattelærer, jan.johannessen@osloskolen.no 

Marianne Hoel Sørlie, norsklærer, marianne.sorlie@osloskolen.no

Kontaktinformasjon

Gro Bergan

Avdelingsleder elevtjenester 

Gro Bergan