NoMa Norsk og Matte: et senter for suksess

Hva får du ved NoMa?

NOMa-prosjektet er nyskapende og skal særlig hjelpe elevene med matte og norsk. I tillegg kan senteret utvikle elevenes læringsutbytte ved å gi kurs i tverrfaglige ferdigheter. Å være en god leser er meget viktig i alle fag, også matte. Elevene kan få hjelp med leseferdigheter og studiteknikker, læringsstrategier, motivasjon, selvstendighet, samarbeidsevner, problemløsning og lesestrategier.

Ved NoMa kan du delta i korte, effektive kurs over en begrenset periode. Kursene skal handle om målbare kompetansemål og gi deg bedre kunnskap i det du skal studere videre. Hvert kurs tilbys til en liten gruppe, hvor deltakerne skal få oppleve ulike måter å jobbe med matte og norsk på.

Hvem møter du ved NoMa?

Ved senteret møter du to lærere med særlig gode kunnskaper innen matte og norsk. Lærerne har mange års erfaring fra videregående opplæring. Sammen med NoMa-koordinator skal de planlegge og gjennomføre kursene, og sørge for at du når dine målsettinger. Det du gjør ved NoMa er likeverdig med det du gjør i ordinære klasser, og det tilbys i stedet for en del av dine ordinære matte- og norsktimer. NoMa-koordinatoren er også rådgiver og karriereveileder.

Hvordan kan du få plass ved NoMa?

NoMa er åpent for alle. De som enten har størst behov for å utvikle sine ferdigheter, eller er meget motivert for å løse faglige utfordringer, vil bli prioritert. Skal du ta eksamen i høst, for eksempel, kan du søke plass ved senteret. Ta kontakt med din kontaktlærer, eller med din avdelingsleder for mer opplysninger.

Kontaktinformasjon

Carmen de Gennaro

NoMa-koordinator  

Carmela.deGennaro@ude.oslo.kommune.no