Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten på Bjørnholt

Oppfølgingstjenesten (OT) et tilbud for ungdommer (15-21 år) som har rett til opplæring, men som har sluttet eller er i ferd med å slutte på videregående skole. Bjørnholt videregående skole tilbyr OT-plass innenfor utdanningsretningene Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon og Elektrofag.

Vårt mål er å gi deg et tilbud som skal motivere for videre skolegang. Vi vil sammen med deg lage en individuell som inneholder både kortsiktige og langsiktige mål. Du vil bli tett fulgt opp med samtaler og veiledning. Det er viktig for oss at dine ønsker og behov blir hørt.

Hva kan vi tilby?

På Bjørnholt videregående skole er OT-ordningen uavhengig av studieretning. Som OT-elev har du individuell timeplan i våre ordinære klasser. OT-tilbudet er ikke organisert i egne klasser.

Vi ønsker at du som OT-elev skal få et individuelt tilpasset løp slik at du når målene du har satt deg. Ditt mål for skoleåret kan være å fullføre alle fag i studieretningen du har valgt, eller å fullføre enkeltfag kombinert med arbeidspraksis noen dager i uka. 

Det tilbys hjelp fra NoMa-senteret (et læringssenter) ved skolen i norsk og matematikk for å gi deg faglig støtte. Du blir fulgt opp av OT-koordinator i tillegg til oppfølgingen fra kontaktlærer.

OT-koordinatoren vil gjennom året følge deg tett med fokus på din plan. Dere vil ha ukentlige samtaler der dine behov blir ivaretatt. Det vil i tillegg være månedlige kjernegruppemøter der viktige personer rundt deg samles for ivareta deg og oppfølgingen du trenger.

Vi hjelper deg over til neste skoleår slik at du kan fullføre din utdanningsplan på en god måte.

Hvem kan søke?

Du som søker på OT- tiltaket

  • er uten skoleplass, eller i ferd med å avbryte skolegangen
  • er motivert for å fullføre noen fag på Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon eller Elektrofag
  • Ønsker å fullføre hele skoleår på Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon eller Elektrofag, og trenger støtte for å klare dette.

Om du er interessert i OT-tilbudet ønsker vi et møte med deg for å høre om dine behov, samt gi deg relevant informasjon om tilbudet vårt. Du vil få mulighet til en prøveperiode på tre uker. Perioden avsluttes med en samtale hvor vi sammen evaluerer om dette er et godt tilbud for deg.

Hvordan søke seg inn på OT-ordningen?

Du kan kontakte rådgiver på den siste skolen de hadde skoleplass, eller du kan henvende seg direkte til OT-koordinator Lise Ree, tlf 912 44 318 eller på e-post: lise.ree@ude.oslo.kommune.no

Mer informasjon om oppfølgingstjenesten www.Vilbli.no

Kontaktinformasjon

Lise Ree
Lise.Ree@osloskole.no
Telefonnr: 91244318

 

Hvor: I klasserom eller NoMa på Bjørnholt videregående skole, eller ute i praksis.

Oppstart: Eleven kan begynne hos oss gjennom hele skoleåret så lenge det er ledig plass.