Hovedseksjon

Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten på Bjørnholt

Oppfølgingstjenesten (OT) et tilbud for ungdommer (15-21 år) som har rett til opplæring, men som har sluttet eller er i ferd med å slutte på videregående skole. Bjørnholt videregående skole tilbyr OT-plass innenfor utdanningsretningene Studiespesialisering, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, og Elektrofag.

Vårt mål er å gi deg et tilbud som skal motivere deg for videre skolegang. Vi vil lage en plan med deg med fokus på kortsiktige og langsiktige mål. Du vil bli tett fulgt opp med samtaler og veiledning, og det er viktig for oss at dine ønsker og behov blir hørt.

Hva kan vi tilby?

På Bjørnholt videregående skole er OT-ordningen uavhengig hvilken studieretning man tar. Dette betyr at elevene på OT ikke har felles undervisning i en gruppe, men individuelle timeplaner i ordinære klasser.

Vi ønsker at du som elev skal få en individuell tilpasning slik at du når målene du har satt deg. Det tilbys hjelp fra NoMa-senteret (et læringssenter) ved skolen i norsk og matematikk for å gi deg faglig støtte.

Ditt mål for skoleåret kan være å fullføre noen fag og ha arbeidspraksis noen dager i uka. Ditt mål kan også være å fullføre alle fag i studieretningen du har valg. I tillegg til oppfølging fra kontaktlærere vil du også bli fulgt tett opp av egen OT-rådgiver.

OT-rådgiver vil gjennom året følge deg tett opp med fokus på din plan. Dere vil ha ukentlige samtaler der dine behov blir ivaretatt. Det vil i tillegg være kjernegruppemøter der viktige personer rundt deg samles for ivareta deg og oppfølgingen du trenger.

OT-ordningen er et ettårig tilbud som gir ungdom med opplæringsrett mulighet til å fullføre fag innenfor de ulike utdanningsprogrammene Bjørnholt vgs tilbyr. Vi hjelper deg over til neste skoleår slik at du kan fullføre din utdanningsplan på en god måte.

Hvem kan søke?

Du som søker på OT- tiltaket

  • er uten skoleplass, eller i ferd med å falle ut fra skolen
  • er motivert for å fullføre noen fag på Studiespesialisering, Informasjonsteknologi og medieproduksjon eller Elektrofag
  • ønsker å fullføre hele skoleåret på Studiespesialisering, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, eller Elektrofag, og trenger støtte for å klare dette.

Om du er interessert i OT-tilbudet ønsker vi et møte med deg for å høre om dine behov, og gi deg informasjon om vårt tilbud. Du vil få mulighet til en prøveperiode. Perioden avsluttes med en samtale hvor vi sammen evaluerer om dette er et godt tilbud for deg.

Hvordan søke seg inn på OT-ordningen?

Du kan kontakte rådgiver på den siste skolen du hadde skoleplass, eller du kan henvende seg direkte til OT-rådgiver Lise Ree, mob 912 44 318 eller på e-post: lise.ree@osloskolen.no

Mer informasjon om oppfølgingstjenesten www.Vilbli.no

Kontaktinformasjon

Lise Ree
lise.ree@osloskolen.no
Telefonnr: 91244318

 

Hvor: I klasserom eller NoMa på Bjørnholt videregående skole, eller ute i praksis.

Oppstart: Eleven kan begynne hos oss gjennom hele skoleåret så lenge det er ledig plass.