Hovedseksjon

Lån og stipend

Utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett som går i vanlig videregående skole har rett til utstyrsstipend fra Lånekassen. Dette stipendet utgjør i skoleåret 1 140, 2 279 eller 3 421 kroner, avhengig av hvilket utdanningsprogram man går. Les mer om utstyrsstipend lanekassen.no.

Gunnstipend – avhengig av foreldrenes inntekt

Du kan få i grunnstipend 1 140, 2 279 eller 3 421 kroner per måned. Om du får grunnstipend eller ikke, avhenger blant annet av hvor høy inntekten til begge forsørgerne dine er, uavhengig av hvor du bor. Hvor mange søsken du har under 19 år, kan også ha betydning. Hvis en forsørger har ny ektefelle, blir det lagt til et fast beløp på forsørgerens inntekt. Les mer om grunnstipend på lanekassen.no.

Bostipend (borteboerstipend)

Hvis man må flytte hjemmefra for å ta videregående, kan man ha rett til bostipend på 3920 kr pr. måned. I tillegg til at du bor borte fra foreldrene dine, må enten skolen din ligger mer enn 4 mil fra foreldrehjemmet, eller du må ha mer enn tre timer samlet reisetid hver dag. Du kan også ha rett til bostipend hvis det er særlige forhold som gjør at du må bo borte under utdanningen. Les mer om bostipend for de som går på videregående - på lanekassen.no.

Reisestipend

Har du rett til bostipend, kan du også ha rett til reisestipend. Les mer om hvem som kan få reisestipend på lanekassen.no.

Har du barn?

Hvis du har barn, så har du rett til forsørgerstipend. Du må ha minst 40 prosent samvær med barnet for å kunne få dette stipendet. Hvor mye du får hvor mange barn du har, om du mottar lærlinglønn, samt om du er samboer/gift med noen som har lønnet arbeid. Les mer om forsørgerstipend på lanekassen.no.

Hvor mye kan du få?

Ved hjelp av Lånekassens støttekalkulator kan du finne ut hvor mye stipend akkurat du har rett til. Der fyller du blant annet ut utdanningsprogrammet ditt, om du bor hjemme hos foreldrene dine eller ikke, hvor mange søsken du har og om du er gift eller ikke. I tillegg må du fylle ut foreldrene dine sin inntekt og formue. Spør foreldrene dine om de kan sjekke likningsattestene sine for fjoråret, slik at du får fylt inn riktig sum.

Søk stipend på lanekassen.no

Alle elever søker om stipend på nett. Fristen for å søke stipend er 15. november. Det kan være lurt å være tidlig ute, slik at du får stipend allerede ved skolestart.

Dersom du har ungdomsrett og har søkt opptak på vigo.no til en offentlig videregående skole, er det enkleste å klikke seg direkte fra vigo.no inn på Lånekassens elektroniske søknad samtidig som du takker ja til skoleplassen på vigo.no.

Vent med å søke om støtte til du har bestemt deg for skole og utdanningsprogram. Bytter du skole eller program etter at du har søkt om støtte, tar det lengre tid før du får pengene.

Er du allerede kunde i Lånekassen har du også tilgang til søknaden inne på Dine sider. Man må logge inn med MinID for å søke. 

Lurer du på noe?

  • Mange har spurt før deg, så kanskje finner du svar på akkurat det du lurer på hvis du leter blant tidligere besvarte spørsmål på ung.no
  • På Lånekassens nettsider lanekassen.no finner du mye nyttig informasjon om stipend og lån til videregående opplæring
  • Det kan også være fint å ta en prat med rådgiveren på skolen din hvis du har spørsmål

Artikkelen er skrevet av Lånekassen i samarbeid med ung.no

Nyttige linker

På lanekassen.no finner du mer informasjon om stipend/lån og hvordan man betaler tilbake lånet.

Dine sider – sjekk om søknaden din er behandlet, hvor mye du har fått, eller hvor lenge du må vente på svar. Du får også opplysninger om gjelden din.

Støttekalkulator – regn ut hvor mye du kan få i stipend og lån.

Nedbetalingskalkulator - regn ut hvordan lånet skal betales tilbake.