Ledelse og ansatte

Rektor

Erlend Skåltveit

Ass.rektor 

Torill Salvesen

Ass. rektor, avdelingsleder ST og MK

Randi Haraldstad

Avdelingsleder Elektrofag VG2 og VG3

Marianne  Tangen Bråthen

Avdelingsledere Elektrofag VG1

Lotte Harbu Gjertsen

Avdelingsleder tilrettelagt opplæring

Grete Oksnes Hansen

Avdelingsleder IB

Eirik Sanne Hardersen

Avdelingsleder elevtjenster 

Gro Bergan

Avdelingsleder analyse og utvikling, studiespesialiserende og ILS kontakt

Margaret Sundsteigen