Ledelse og ansatte

Rektor

Else Birgitte Roscher-Nielsen

Ass.rektor 

Torill Salvesen

Ass. rektor, avdelingsleder ST og MK

Randi Haraldstad

Avdelingsleder Elektrofag

Marianne  Tangen Bråthen

Avdelingsledere studiespesialisering

Lotte Harbu Gjertsen

Avdelingsleder tilrettelagt opplæring

Grete Oksnes Hansen

Avdelingsleder IB

Eirik Sanne Hardersen

Avdelingsleder elevtjenster 

Gro Bergan

Avdelingsleder analyse og utvikling og ILS kontakt

Margaret Sundsteigen