Hovedseksjon

Skolebuss

Bjørnholtbussen

Fra Jernbanetorget (plattform K) til Bjørnholt vgs.:

Avgangstider: 07:30 og 09:30

Ankomst Ryen T (plattform C, over T-banestasjonen) 07:40 og 09:40

Ankomst Bjørnholt vgs. 07:50 og 09:50

 

Fra Bjørnholt vgs. til Jernbanetorget (plattform K):

Avgangstider: 14:15 og 16:10

Ankomst Ryen T (plattform C, over T-banestasjonen): 14:25 og 16:20

Ankomst Jernbanetorget, platform K: 14:35 og 16:30 

Dispensasjon fra plikten til å sørge for gratis skoleskyss for elever i videregående opplæring

Skoleskyss for elever i videregående skole

Etter forskrift til opplæringsloven § 10-4, jf. § 10-3 gir Fylkesmannen i Oslo og Viken Oslo kommune, Utdanningsetaten dispensasjon fra reglene i opplæringsloven § 7-2 om skyss for elever i videregående opplæring i Oslo.

Det gjelder dispensasjon fra bestemmelsen om gratis skoleskyss for elever i videregående opplæring som bor mer enn 6 km fra skolen, jf. opplæringsloven § 7-2 første ledd. Det fremgår av denne bestemmelsen at elevene har rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjørelse.

 

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen vurderer det slik at kollektivtrafikken og rabattordningen i Oslo kommune oppfyller de vilkårene for dispensasjon som forskrift til opplæringsloven § 10-3 stiller;

  • Ungdom opp til fylte 20 år kan kjøpe 30-dagers reisekort til 50 % av takst for voksne. Det samme gjelder ved kjøp av 7-dagers kort.   
  • Kortene kan benyttes både på dagtid og kveldstid, og dekker reise til skole, arbeid og fritid.
  • Kortene gjelder alle ukedager hele kalenderåret.
  • Kollektivtransporttilbudet i Oslo er godt utbygd og har regelmessige avganger alle ukedager.