Hovedseksjon

PROUD

I will not be silent

Antirasistisk Bjørnholt ble stemt frem som det viktigste skoleprosjektet skoleåret 2020-2021. Utgangspunktet var arbeidet med fagfornyelsen og de tverrfaglige temaene. Prosjektet startet på initiativ fra lærerne ved skolen. Elevrådet var viktige i valg av tema og i utarbeidelse av hvordan et slikt arrangement kunne se ut.

I løpet året vokste det frem et ønske i personalet om at vi skulle gjøre prosjektet bredere. Hvordan få til å jobbe bedre med likeverd og likestilling? Under lå det en ambisjon om å få til at ulike grupper som opplever utenforskap skal finne støtte i hverandre.

Dette var starten på PROUD.

Proud betyr stolt og målet vårt er at elever og ansatte skal være Stolte SAMMEN. Vi skal være stolte av hvor vi kommer fra, hvem vi er og hvor vi jobber. Vi skaper stolthet for alle gjennom et fellesskap hvor vi verdsetter andres historier, lar andres meninger bli hørt, opplevelser bli anerkjent. Vi dømmer ikke. Våre ulikheter gjør oss enda bedre sammen. Vi står opp for hverandre. 

I løpet av 2021/2022 gikk PROUD fra å være et prosjekt, til å bli skolens visjon. I dag er PROUD målet med elevaktivitetene våre, arrangementene våre og det er en del av fagene.

PROUD består av fire søyler. Proud_paraply.jpg

Vi har BjørnholtTLKS, som er det opprinnelige arrangementet, som i dag er en del av skolens oppstarts- og avslutningsprogram. Vi har en samtaledag med eksterne foredrag som er spisset inn mot ulike former for diskriminering og utenforskap. Målet med dagen er å få frem elevenes stemme på et viktig tema.

I mars har vi et arrangement som vi kaller Kulturdagen. Kulturdagen er en feiring av mangfold og de ressursene vi sammen utgjør på skolen. Vi hadde dette arrangementet for første gang i mars 2022 og det var en kjempesuksess! I år vil vi gjøre det enda større. Vi vil at forberedelsene til dagene skal være en måte å jobbe med fellesskapene didaktikk i klasserommene.

Et annen verdi vi tar et særlig ansvar for er retten til å elske hvem du vil. Vi har et Skeivt årshjul og jobber på ulike måter på de ulike trinnene, med holdninger til kjønn, legning og seksualitet.

Det siste prosjektet som går inn under PROUD er Grønn skole. En av fordelene med å gå på Bjørnholt videregående er at vi har mange spesialrom og arealer. Et av disse annerledesarealene er skolehagen. Her kan elevene følge vekster fra frø til matbordet og de kan erfare ulike energiformer. Gjennom grønn skole vil vi få en praktisk tilnærming til de utfordringene vi står overfor i det grønne skiftet.

Sammen utgjør disse prosjektene mye av skolens arbeid med de tverrfaglige temaene i læreplanen og synliggjør hvordan de henger sammen med verdiene i overordnet del. Vi vil at prosjektene skal få elever og ansatte til å reflektere over hva vi gjør og hvorfor, slik at vi kan finne støtte i hverandre og hjelpe hverandre å ta gode valg for oss selv og andre.

"I Will Not Be Silent" from Bjørn Holt on Vimeo.

 

etisk verdikompass.jpg