Om studiespesialisering

Kjemilabben ved Bjørnholt skole. Foto: Richard Cavander-Cole

Hva kan du bli?

Videre studier ved universitet eller høgskole kan føre fram til yrker som for eksempel:

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist, megler eller økonom
 • lærer, psykolog eller historiker
 • arkitekt, produktdesigner eller kulturarbeider

Vurderer du et av disse yrkene, kan du gå inn på sammordna opptak og undersøke hvilke krav som stilles til de ulike studiene.

Hvorfor velge Studiespesialisering på Bjørnholt Vgs?

Bjørnholt jobber for at elevene våre blir sett som enkeltindivider, og vi ønsker å starte på den enkelte elevs ståsted. Vi ønsker å hjelpe eleven med å finne sin identitet og veileder eleven i sine fremtidsvisjoner. Vi vektlegger en forståelse for sammenheng mellom fagene. Vi motiverer elevene ved å gjøre undervisningen relevant til livet utenfor skolen, og senere arbeidsliv. Fra høsten 2015 har vi tilbydd ST English Class, en klasse med ST1 på norsk og engelsk. Dette innebærer at 2-3 fag vil bli undervist i på engelsk, de andre fagene på norsk. Etter ST English Class på Vg1 kan du søke deg videre, enten til Studiespesialisering Vg2 eller International Baccalaureate (IB) Vg2.

Valgmuligheter

På Vg1 er alle fagene fellesfag. På Vg2 og Vg3 har du også fellesfag, men i tillegg velger du å spesialisere deg innenfor de fagene du er mest interessert i. Det er to programområder du velger fag fra:

Du kan også søke deg over på International Baccalaureate (IB) for Vg2 og Vg3.

På Bjørnholt har vi

 • dyktige faglærere
 • et bredt fagtilbud
 • egen PC og trådløst nettverk
 • eget realfagsareal med laboratorier for fysikk, kjemi og biologi
 • store og små grupperom og samtalerom
 • velutstyrte auditorier for undervisning og fremvisning
 • Deichmanske bibliotek med proffe bibliotekarer
 • entreprenørskapsfag med hjelp til å starte ungdomsbedrift
 • et læringssenter der elever får tilbud om spesialtilpassede kurs og opplegg

Realfag (REA):

 • Biologi 1 og 2
 • Fysikk 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2
 • Informasjonsteknologi 1 og 2
 • Matematikk R1, R2 S1, S2

Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ):

 • Internasjonal engelsk
 • Samfunnsfaglig engelsk
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Sosialkunnskap
 • Psykologi 1 og 2
 • Rettslære 1 og 2
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2
 • Markedsføring og ledelse 1 og 2