Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Hva kan rådgivertjenesten ved Bjørnholt hjelpe deg med?

Vi kan hjelpe deg til å finne fram til en riktig yrkes- og utdanningsvei ved å gi rettledning og råd i forbindelse med valg av utdanning og yrke. Rådgiver vil gi relevant informasjon om frister og muligheter ved høyere utdanning og alle elever på vg3 blir innkalt til gruppeveiledning. I tillegg er alle skolens elever velkomne til å sette opp tidspunkt for individuell veiledning.

Rådgiveren skal også hjelpe elever som måtte ha personlige og sosiale vansker som har betydning for skolearbeidet. Dersom du som elev har faglige eller sosiale utfordringer som kan gå ut over skolearbeidet ditt, er det viktig at du gir rådgiver beskjed om dette. På den måten får vi bedre mulighet til å hjelpe deg slik at du fullfører og består utdanningen. Rådgiver har kontakt med og oversikt over ulike hjelpeinstanser som kan hjelpe deg i de utfordringene du står i. 

Vi har taushetsplikt.

Minoritetsrådgiver

Minoritetsrådgivers hovedoppgave er å bistå hele skolemiljøet - elever, lærere og foresatte - i å spre kunnskap i forhold til utfordringer og fordeler knyttet til det å være et samfunn og en skole med stort etnisk og kulturelt mangfold. Rådgiver skal blant annet å bistå elever med å fullføre og bestå videregående opplæring, opprette foreldrenettverk i nærmiljøet og å forebygge tvangsekteskap.

Oppgaver kan dreie seg om samtalegrupper for elever, temakveld for foreldre og samarbeid med organisasjoner og ressurspersoner i nærmiljøet for Bjørnholt videregående skole. Elever og foresatte er velkomne til å ta kontakt. Rådgiveren har taushetsplikt.

 

Eksempler på spørsmål som elever kan komme til minoritetsrådgiver med

 • Hjelp i forhold til skolearbeid
 • Noen å snakke med om problemer med venner
 • Konflikt med foreldre
 • Vanskelig hjemmesituasjon
 • Spørsmål i forhold til forlovelse og ekteskap
 • Frykt for å bli tvangsgiftet
 • Bekymring for venn eller venninne som er i en vanskelig situasjon


Hvordan kan vi hjelpe deg?

 • Kanskje du bare trenger noen å snakke med?
 • Vi kan hjelpe deg å snakke med kontaktlærer om problemer på skolen
 • Involvere andre instanser som kan hjelpe deg
 • Gi råd og veiledning i forhold til din situasjon

Samarbeid med foreldre

Vi ønsker et tett og godt samarbeid med foreldrene til våre elever. Foreldre kan for eksempel ta kontakt om:

 • Spørsmål om barnas skolehverdag
 • Ekstra oppfølging av deres barn
 • Ideer til foreldresamarbeid, nettverk, temaer til foreldremøtene,
 • Foreldrerollen i Norge; hva krever norsk skole av foreldrene

 

 

Kontaktinformasjon rådgiverne

Annelene Rør

Rådgiver: ST1, ST3
Mobil: 91726561
Mail: annelene.ror@osloskolen.no

Randi Haraldstad

Rådgiver: 1IM, 2IT, 2MP, 3IM, 1EL: CD, Drone
Mobil: 99273174
randi.haraldstad@osloskolen.no 

tomt.png

Joshua Edward Halvarsson

Rådgiver: 1EL (ABE), 2EE (ABC), 3EL
Mobil: 46840902
Mail: joshua.halvarsson@osloskolen.no

tomt.png

Carmen de Gennaro

Rådgiver: ST2, IB, IMD
Mobil:  97432696
Mail: 
carmela.gennaro@osloskolen.no