Hovedseksjon

Skjema: Kontaktinformasjon elever og foresatte

Skolen trenger derfor oppdaterte kontaktinformasjoner på elev og foresatte. 

Informasjonene er viktig for kontakten mellom skole og hjem, og for at meldinger fra skolen kommer til riktige adresser.

Vi ber om at dere fyller ut alle punktene i vedlagt skjema, og sender dette til skolen før skolestart eller dersom informasjonen forandres i løpet av skoleåret. 

Her er skjema for kontaktinformasjon til elever og foresatte