Hovedseksjon

IMT (Informasjonsteknologi og medieproduksjon Tilrettelagt)

Alle MK-elevene får adobepakken på macene sine

Som overordnet mål tar opplæringen sikte på å dyktiggjøre elevene til størst mulig grad av selvstendighet i forhold til voksenliv og arbeidsliv både faglig og sosialt.

Skolens tilbud til elevene skoleåret 22-23.

Bjørnholt videregående skole har en klasse med 10 elevplasser innen Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Klassen er for elever som trenger tettere oppfølgning og som har sakkyndig vurdering fra PPT og IOP i alle fag.

Vi tilpasser opplæringen til hver enkelt elev sine forutsetninger og behov. Undervisningen foregår samlet i klasserommet med mulighet for å jobbe i mindre grupper. I alle timer er det lærer og assistenter til stede for å kunne gi tett oppfølgning. I skoleåret 2022-2023 har vi tre assistenter i tillegg til en lærer inne i timene.

Opplæringen tar sikte på sluttkompetanse med kompetansebevis som gir dokumentasjon på opplæringen som er gjennomgått. Vi har også elever som en del av den individuelle tilretteleggingen går for karakter i enkelte fag og som hospiterer i ordinære klasser. Hva som passer for den enkelte avgjøres gjennom et samarbeid mellom eleven, foresatte og PPT.

Fag og sosial trening

Hovedfokuset vårt er å styrke grunnleggende ferdigheter og opplæringen tar utgangspunkt i den ordinære læreplanen med avvik i de fleste fag.  Vi legger i tillegg vekt på sosial kompetanse og det trenes på at elevene etter endt skolegang skal kunne få og beholde en jobb. Vi vektlegger sentrale ferdigheter som utholdenhet, nøyaktighet og selvstendighet. Det fokuseres på at elevene skal lære å ta ansvar, samarbeide og holde avtaler.

I løpet av tredje skoleår kan det være aktuelt med utplassering og praksis i arbeidslivet.

Utdanningsprogrammet krever at elevene har grunnleggende lese og skriveferdigheter, og det er en stor fordel om de har interesse for informasjonsteknologi (programmering, web, spillutvikling) og/eller mediefag (foto, film, programvare for redigering etc).

Alle elevene på IMT benytter Mac som sitt digitale hjelpemiddel.

Kontakt oss for nærmere opplysninger og kom gjerne på besøk. Ved spørsmål ta kontakt med Lars Ivar Leira Kristiansen eller Alevtina Polyakova

Velkommen!