Tilrettelagt gruppe Medier og kommunikasjon

Alle MK-elevene får adobepakken på macene sine

Skolens tilbud til elevene.

Bjørnholt videregående tilbyr tilrettelagt gruppe i Medier og kommunikasjon. Vi har 6 elevplasser til elever som trenger ekstra tett oppfølging og tilrettelegging. Vi ønsker at elevene skal oppleve mestring og møte et trygt, lite og forutsigbart læringsmiljø. Vi tilpasser opplæringen til hver enkelt elevs forutsetninger og behov.

Fagene

Elevene jobber praktisk i mediefagene og lærer å ta bilder, lage film og brosjyrer. Vi har fokus på tverrfaglig jobbing i mediefag og fellesfag. Vi lager eksempelvis brosjyrer om et tema, men som er relevant for flere fag. Vi vektlegger bruk av praktiske eksempler og konkreter i undervisningen.

Sosial trening og arbeidspraksis.

Skolen er en viktig sosial arena der elevene skal oppleve å være en del av et sosialt fellesskap. Vi er opptatt av at elevene skal trene på sosiale ferdigheter for å oppnå økt sosial kompetanse.  Dette skjer både i klasserommet og ute i arbeidspraksis. 

Kontakt oss for nærmere opplysninger og kom gjerne på besøk. Velkommen!

 

Ta kontakt med avdelingsleder Randi Haraldstad for mer informasjon