Tilrettelagt avdeling

Elevene er samlet og lager dagens måltid

 

Elevene:

Avdeling for tilrettelagt opplæring er for elever som søker med fortrinnsrett til grupper innenfor arbeidslivstrening og hverdagslivstrening. Elevene har fysisk og/ eller psykisk utviklingsforstyrrelser.

Vi har 21 elevplasser fordelt på to baser. 10 elevplasser på Base A med Arbeidslivstrening og 11 elevplasser på base B med Hverdagslivstrening.

Elevene er delt i fire grupper- to grupper på hver base. 

 

Tilbudet:

Alle elevene har IOP- individuell opplæringsplan.

Arbeidslivstrening:fokus på faglig og sosial utvikling, Uteskole (med fagene naturfag, kroppsøving, norsk, samfunnsfag og mat og helse), ellers har tilbudet norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, musikk, kroppsøving i stor sal og liten sal, mat og helse, selvstendighet (ADL), arbeidstrening og sosialt samspill.

Hverdagslivstrening:fokus påspråk, kommunikasjon,motorisk utvikling, musikk, sosial utvikling, selvstendighet (ADL) og sansestimulering. 

 

Ansatte:

Avdelingsleder, en kontaktlærer for hver gruppe, en musikkterapaut, en miljøterapeuter, ni miljøarbeidere, assistenter og lærlinger. Vi er engasjerte, rause og relasjonsskapende med blikk for hver enkelt elev.

 

Skoledagen:

Elevenes skoletid er fra 08.30 – 14.00 mandag til fredag. Skoledagen starter med en morgensamling.

SFO/AKS- tilbud fra 07.45- 16.30 før og etter skoletid, og i skolens ferier. Stengt i 4 uker i sommerferien og alle helligdager.

 

Opplæringen:

Gis i gruppeundervisning og ved 1:1 oppfølging på arbeidsrom, særtreningsrom og i fellesarenaer på skolen.

 

Vi har:

 • to baser med kjøkken
 • grupperom
 • treningsrom
 • sanserom
 • ball-rom
 • musikkrom
 • stellerom
 • vaskerom
 • tilgang til gymsal
 • Deichmanske bibliotek i underetasjen
 • turterreng og fine utearealer

Kontaktinformasjon

Espen Erdal
Avdelingsleder tilrettelagt avdeling

Espen.erdal@ude.oslo.kommune.no