Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet er særlig opptatt av elevdemokrati og medvirkning, og er aktive i prosesser på skolen. I elevrådet finner du både lokalpolitisk engasjement, ivrige skolecup-arrangører, elever som planlegger og gjennomfører aktiviteter i forbindelse med Halloween, Valentine, desember, Åpen dag, og mer.

 

Representanter i elevrådet samarbeider tett med ledelsen og direkte med rektor, med tro på at vi får til mest sammen!