Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet er særlig opptatt av elevdemokrati og medvirkning, og er aktive i prosesser på skolen. I elevrådet finner du både lokalpolitisk engasjement, ivrige skolecup-arrangører, elever som planlegger og gjennomfører aktiviteter i forbindelse med Halloween, Valentine, desember, Åpen dag, og mer.

I år har vi et system der alle tillitvalgte på samme trinn møtes til et trinnelevråd hver fjerde uke, i et stor-elevråd for hele skolen hver fjerde uke og til et styre med representanter for alle trinn hver fjerde uke. Trinnledere følger opp trinnrepresentantene, mens det er avdelingslederne Helene Hognestad Pedersen og Marte Bakkelund Olborg som følger opp Elevrådsstyret og stor-Elevrådet.

Representanter i elevrådet samarbeider tett med ledelsen og direkte med rektor, med tro på at vi får til mest sammen!