Hovedseksjon

Bli elevmegler!

Vi er en stor meglergrippe på Bjørnholt VGs som jobber for et trygt og godt skolemiljø og som er tilgjengelig for alle skolens elever.

 

Elevmegling tar utgangspunkt i Konfliktrådets filosofi om at partnere i en konflikt har rett til å ordne opp selv. Denne gjenopprettende tenkningen er en metode for å bygge relasjoner og sikre at elever opplever trygghet og tilhørighet i skolehverdagen. Elevmegling kan brukes som et verktøy for å reparere relasjoner eller som forebyggende trening i grunnleggende sosiale ferdigheter. Elevmeglerne på Bjørnholt jobber aktivt for å trygge skolemiljøet og er en viktig ressurs for skolen.

 

Nye elevmeglere rekrutteres ved skolestart og får megleropplæring i høstferien. Hvis du blir elevmegler, vil du lære mye og få verdifull kompetanse du også kan dra nytte av senere i ditt karriereløp. Deltakerne får kursbevis, og lederne for meglergruppa kan være referanse hvis du for eksempel søker jobb.

 

Ta kontakt med en av miljøarbeiderne våre hvis du ønsker å være megler eller få mer informasjon.