Hovedseksjon

Minoritetsrådgivere

Akvarell illustrasjon av tre ungdommer, to som titter over skulderen til den i midten som ser på telefonen sin

 

Vi heter Zainab Mushtaq og Nazish Sbeen Khan er IMDis minoritetsrådgivere ved Bjørnholt videregående skole. Vi sitter på kontor B116, rett ved Rådhusplassen.

IMDis minoritetsrådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold. 

Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll.

IMDis minoritetsrådgivere har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Minoritetsrådgivere vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

Du kan kontakte oss dersom du opplever:

  • Strenge grenser hjemme
  • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
  • Opplever sterkt sosialt press og forventninger
  • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
  • Vold, trusler eller tvang
  • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
  • Er bekymret for en reise til utlandet
  • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
  • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over
  • Spørsmål knyttet til seksuell legning

 

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr vi også veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte.

Vi er tilgjengelig mandag til fredag kl. 09.00 - 15:00.

 

Kontaktinformasjon

 

Zainab Nazish
Mobil: 41205978 Mobil: 94023650
E-post: zmu@imdi.no E-post: nskh@imdi.no

 

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll på: https://www.imdi.no/nora/