Hovedseksjon

Mangfoldsrådgivere

Akvarell illustrasjon av tre ungdommer, to som titter over skulderen til den i midten som ser på telefonen sin

Hva jobber mangfoldsrådgiver med?
IMDis mangfoldsrådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold.

Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv, kalles det negativ sosial kontroll.

IMDis mangfoldsrådgivere har taushetsplikt. Hos oss kan du prate om det du tenker på. Vi lytter og kan gi deg råd og hjelp.
Mangfoldsrådgiver kan gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har, og du kan også snakke om rasisme og diskriminering.

Kontakt mangfoldsrådgiver dersom du eller en venn
· ikke får lov til å ta valg som er vanlige for din alder og modenhet
· har strenge grenser hjemme
· opplever sterkt sosialt press og høye forventninger
· lever et dobbeltliv
· mistrives på skolen grunnet negativ sosial kontroll
· synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
· er bekymret for en reise til utlandet
· er redd for å bli forlovet eller giftet bort
· frykter og/eller opplever vold, trusler eller tvang
· har spørsmål om kjønns- og seksualitetsmangfold, rasisme eller diskriminering

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr mangfoldsrådgiver veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte. Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll

Hvor finner du mangfoldsrådgiver?
Bjørnholt videregående skole har to mangfoldsrådgivere. Zainab og Marta har kontor på Rådhusplassen, rom B116.

Kontaktinformasjon

Zainab Marta
Mobil: 41205978 Mobil: 48993801
E-post: zmu@imdi.no  E-post: mly@imdi.no 

 

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll på: https://www.imdi.no/nora/