Hovedseksjon

Fravær

 

 Fraværsgrensen i korte trekk

 • Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
 • Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
 • Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
 • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
 • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Les mer om fraværsgrensen og andre viktige endringer

 

Føring av fravær

 • Alt fravær skal føres på vitnemålet og kompetansebeviset.
 • Fravær skal føres i dager og enkelttimer.
 • Enkelttimer kan ikke gjøres om til dager.
 • Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller hun legger fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.
 • Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringa på forhånd.


Søknad om sletting av fravær

For tilsammen 10 skoledager i et opplæringsår kan en elev kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemål/kompetansebevis, dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes: 

 • helse- og velferdsgrunner
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå

NB! Det er KUN rektor som kan avgjøre om fravær kan strykes. Søknaden skal leveres i VIS  innen 1.juni. 

(Fjerning av fravær har ikke tilbakevirkende kraft til tidligere skoleår).

Se informasjonsvideoene om behandling av fravær i VIS.