Hovedseksjon

Informasjonsteknologi (VG2)

koding

Dette er et framtidsrettet yrkesfaglig program som gir attraktiv kompetanse innen informasjonsteknologi, rettet mot en bransje som har stort behov for arbeidskraft.

Elevene vil få kompetanse i å drifte og utvikle brukervennlige IT-løsninger, lære programmering og datadesign. Elevene skal også få innblikk i informasjonssikkerhet og brukerstøtte. Faget er praktisk organisert, og elevene skal få tett oppfølging av faglærere. Etter Vg2 kan eleven velge mellom to lærefag: IT-driftstekniker eller IT-utvikler.