Hovedseksjon

Dronefag (VG2)

dronefag

Faget legger opp til at elevene skal utvikle kompetanse innen operasjoner, drift og vedlikehold av droner opp til 25 kg. Undervisningen skal foregå i Hall 4, som må bygges om for å fungere for formålet. Opplæringen vil foregå i samarbeid med Proxpect Drones, som har erfaring med kursing av dronepiloter.