Hovedseksjon

Medieproduksjon (VG2)

medieproduksjon

Dette er et yrkesfaglig program som gir attraktiv kompetanse innen innholdsproduksjon, design og teknologi. Faget fokuserer på utvikling av gode løsninger, idéarbeid og kreativ problemløsning.

Elevene vil få kompetanse innen web-, foto-, lyd- og videoproduksjon, So-Me, AI og VR. Faget er praktisk organisert, og elevene skal få en tett oppfølging av faglærere samt tilgang til forskjellige produksjonslokaler og utstyr. Etter Vg2 kan eleven velge mellom tre lærefag: innholdsprodusent, mediedesigner eller medieteknikker.