Hovedseksjon

Vår profil

Bjørnholt VGs

På Bjørnholt er vi opptatt av at alle elever skal lykkes og føle tilhørighet i og utenfor klasserommet. Vi møter elevene der de er både faglig og sosialt. Her tilbyr vi studiespesialisering, International Baccalaureate, informasjonsteknologi og medieproduksjon, elektro- og datateknologi, dronefag, OT-tiltak og avdeling for tilrettelagt opplæring. Alle elever som starter på Bjørnholt vil få hjelp til å nå sine drømmer og utvikle sitt faglige potensiale.

Vårt viktigste satsningsområde er elevmiljøet vårt. Her skal elevstemmen bli hørt og ingen skal føle seg ensomme. Dette får vi til gjennom et sterkt elevråd og en elevtjeneste som består av rådgivere, miljøarbeidere, elevmeglere, NAV-veileder, helsearbeidere og mangfoldsrådgivere. Vi serverer frokost hver dag, arrangerer turneringer, hytteturer, jente- og guttekvelder, temakvelder, åpen skole på i ferier og leksehjelp.

Bjørnholt er skolen for elever som har noe å si og som har et ønske om å bli hørt.
Speak up, be proud!