Elektrofag

Elever på elektro i arbeid

Hvorfor velge elektrofag ved Bjørnholt vgs? 

I likhet med alle de andre utdanningsprogrammene ved Bjørnholt har elevene ved Elektrofag sitt eget spesialtilpassede læringsområde med verksteder og utvidet læringsområde med muligheter for å utøve komplekse og varierte elinstallasjoner.

Vi har et engasjert lærerteam med gode forbindelser til næringslivet, som sammen med våre partnere skal bidra slik at du utvikler deg til en handlingsorientert og dyktig elektrofagarbeider.

Å velge Bjørnholt innebærer en skolehverdag der du jobber med å løse konkrete oppgaver ut fra en tekst for perioden, sammen med andre på tvers av fag. Du skal få erfaring med fagene der det teoretiske er bundet til den praksisen som utføres, og lærer å bruke fagene i kombinasjon med hverandre.

Hva kan du bli?

Når du er ferdig med skolegangen, kan du jobbe innenfor feltene:

  • Boliger og andre bygninger
  • Næringseiendommer med kommersiell virksomhet, som: 
    kontor-, butikk-, håndverks- og servicevirksomhet
  • Offentlig virksomhet
  • Industri, landbruk, skip
  • Olje- og gassinstallasjoner
  • Alarm- og sikkerhetsanlegg

Du kan finne mer om de konkrete fagbrevområdene på Gnizts yrkesveileder

Valgmuligheter

I faget PTF – prosjekt til fordypning kan du velge å prøve ut flere fagbrevområder innenfor elektrofag, som for eksempel: elektriker, dataelektroniker eller automatiker. Heismontør eller avioniker.

På Bjørnholt har vi

  • Innskoling med tur til Nøklevann der vi har ulike aktiviteter og øvelser for å bli bedre kjent med hverandre.

 

Kontaktinformasjon Elektro

Marianne Tangen Bråthen

Avdelingsleder Elektrofag

marianne.tangen.brathen@ude.oslo.kommune.no

Hverdagen på elektrofag

 

Vil du se mer av hva de jobber med på elektrofag? Klikk på denne videoen