Elektrofag

Elever på elektro i arbeid

Hvorfor velge elektrofag ved Bjørnholt vgs? 

Elektrofag ved Bjørnholt vgs har byens beste lokaler for elektrofagelever. På VG1 jobber alle elever i verksted i alle programfag og har hver sine tavler. Du kan også søke deg til vår fotball og EL klasse. På VG2 El-energi og Dataelektronikk har elevene hver sine båser i store bygghaller, med tilhørende arealer for gjennomgang av teori. Vi mener at yrkesfagelever lærer best gjennom praksis og har lokaler som gjør det mulig.

Vi har et engasjert lærerteam med variert fagbakgrunn og gode forbindelser til næringslivet, som sammen med våre partnere skal bidra slik at du utvikler deg til en handlingsorientert og dyktig elektrofagarbeider.

Å velge Bjørnholt innebærer en skolehverdag der du jobber prosjektbasert, sammen med andre og på tvers av fag. Du skal få erfaring med fagene der det teoretiske er bundet til den praksisen som utføres, og lærer å bruke fagene i kombinasjon med hverandre.

Hva kan du bli?

Når du er ferdig med skolegangen, kan du jobbe innenfor feltene:

  • Boliger og andre bygninger
  • Næringseiendommer med kommersiell virksomhet, som: 
    kontor-, butikk-, håndverks- og servicevirksomhet
  • Offentlig virksomhet
  • Industri, landbruk, skip
  • Olje- og gassinstallasjoner
  • Alarm- og sikkerhetsanlegg

 

Du kan finne mer om de konkrete fagbrevområdene på https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/elektrofagarbeider

 

Valgmuligheter

I faget YFF, yrkesfaglig fordypning, kan du velge å prøve ut flere fagbrevområder innenfor elektrofag, som for eksempel: serviceelektriker, togelektriker, elektroreparatør, signal- og heismontør. På VG1 har du tre uker med utplassering, én på høsten og to på vinteren, mens du har fire uker utplassering på VG2.

Kontaktinformasjon Elektro

Linn-Heidi Hågensen

Avdelingsleder Elektrofag

Linn-heidi.hagensen@ude.oslo.kommune.no

Hverdagen på elektrofag

 

Vil du se mer av hva de jobber med på elektrofag? Klikk på denne videoen