Skolehelsetjenesten

blad

Vi ønsker å gi elevene ved Bjørnholt videregående skole et godt grunnlag for en god helse som varer livet ut

Målsettingen med skolehelsetjenesten er å fremme helse og trivsel, gi elevene kunnskap om fysisk og psykisk helse, forebygge problemer og helseskader og gi elevene hjelp og støtte til å mestre utfordringer i ungdomstiden.

Dette er et gratis helsetilbud til deg som er elev ved skolen, Det er ingen timebestilling og vi i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Hva kan du spørre om?

Ungdomstiden er spennende med mange nye utfordringer. Men det er også en tid med mye usikkerhet og mange ubesvarte spørsmål. Hos oss kan du spørre om det meste, blant annet: Helse, livsstil, trivsel, prevensjon, samliv/seksualitet, kjønnssykdommer, mat/vekt/spiseproblemer, rusmidler, psykiske vansker og annet.

 • Skolehelsetjenesten er for både gutter og jenter.
 • Skolehelsetjenesten gir deg råd og veiledning om alt som har med helse å gjøre.
 • Vi kan henvise deg videre hvis nødvendig.
 • Du behøver ikke å bestille time, stikk innom i åpningstiden.
 • Du kan få en timeavtale dersom du ønsker det.
 • Vi har taushetsplikt og tjenesten er gratis.
 • Du kan ta graviditetstest.
 • Du kan få resepter på prevensjon.
 • Gratis kondomer.

Hvem er vi og hva gjør vi?

Skolehelsetjenesten samarbeider med spesialisthelsetjenesten (BUP). En klinisk pedagog fra BUP Oslo Syd arbeider sammen med helsesøstrene ved skole. Vi er åpen for alle typer henvendelser og vårt ønske er at ungdommen selv, foreldre, lærere eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring.

Ungdom i denne aldersgruppen tar kontakt fordi de er triste, nedstemte eller har angst. Noen har mye fravær, mistrives på skolen, sliter med prestasjonsangst eller har tidligere traumatiske opplevelser. Andre henvisningsgrunner kan være rusproblemer eller bekymringer for noen i familien. Spørsmål knyttet til seksualitet er også vanlig.

Vi tilbyr hjelp/samtaler ut fra et helhets-, mestrings- og utviklingsfremmende perspektiv. Vi samarbeider med foreldre og rådgivere, lærer og PPT tilknyttet skolen. Vi er behjelpelig med viderehenvisninger til andre hjelpeinstanser og samarbeider når det er ønskelig. Vi er inne i klasser og kan bidra med gruppetilbud når det er et ønske.

Ta gjerne kontakt! Vi kan gi direkte råd på telefonen eller avtale en tid for samtale.

Velkommen!

Kontaktinformasjon: Skolehelsetjenesten for videregående trinn

Midlertidig ansattbildeMarianne Tennes, Helsesøster

Man- fredag kl.09.00-14.00

Inngang E, 4. etg. i rom B404.

Tel: 23463654/ Mobil: 90603787

Mail: marianne.tennes@bsn.oslo.kommune.no

 

 

Midlertidig ansattbilde

 Tove Selnes, Helsesøster

Tirs - fredag kl.09.00-14.00

Inngang E, 4. etg. i rom B401 

Mobil: 94783710

Mail: tove.selnes@bsn.oslo.kommune.no

 

 

Midlertidig ansattbilde

Inger Lise Lyngra Throndsen, Klinisk pedagog

Man- fredag kl.09.00-14.00

Inngang E, 4. etg. i rom B403

Tel: 23463653/ Mobil: 94880936

Mail: ingerlise.lyngra.throndsen@bsn.oslo.kommune.no

Kontakt oss

Vi oppfordrer elever, foreldre og lærere til å ta kontakt ved spørsmål eller behov.

Spørsmål eller meddelelser til skolehelsetjenesten kan sendes til skolens helsesøster eller via skolens kontor.

Avtale med skolelegen formidles via helsesøster.

Kontaktinformasjon: se under

Skolehelsetjenesten faste program
 • Helseopplysning i klasser/grupper med temaer som ungdom i utvikling, seksuell helse og legning, personlig hygiene, kost, tobakk/rus, psykisk helse osv.
 • Hver høst er den en psykisk helseuke med ulike aktiviteter i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse.
 • Tilbud om oppfriskningsdose med vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
 • Tilbud om Hepatitt B vaksine til elever med foreldre fra land med høy forekomst av Hepatitt B.
 • Utdeling av vaksinekort.
 • Individuell oppfølging etter behov på alle trinn.