Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

blad

Vi ønsker å gi elevene ved Bjørnholt videregående skole et godt grunnlag for en god helse som varer livet ut.

Målsettingen med skolehelsetjenesten er å fremme helse og trivsel, gi elevene kunnskap om fysisk og psykisk helse, forebygge problemer og helseskader og gi elevene hjelp og støtte til å mestre utfordringer i ungdomstiden.

Dette er et gratis helsetilbud til deg som er elev ved skolen, Det er ingen timebestilling og vi i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Hva kan du spørre om?

Ungdomstiden er spennende med mange nye utfordringer. Men det er også en tid med mye usikkerhet og mange ubesvarte spørsmål. Hos oss kan du spørre om det meste, blant annet: Helse, livsstil, trivsel, hjemmesituasjon, prevensjon, samliv/seksualitet, kjønnssykdommer, mat-/vekt-/spiseproblemer, rusmidler, psykiske vansker og annet.

  • Skolehelsetjenesten gir deg råd og veiledning om alt som har med helse å gjøre.
  • Vi kan henvise deg videre hvis nødvendig.
  • Du behøver ikke å bestille time, stikk innom i åpningstiden.
  • Du kan få en timeavtale dersom du ønsker det.
  • Vi har taushetsplikt og tjenesten er gratis.
  • Du kan ta graviditetstest.
  • Du kan få resepter på prevensjon.
  • Gratis kondomer.
  • Selvtest: seksuelt overførbare infeksjoner/kjønnssykdommer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Vi er åpen for alle typer henvendelser og vårt ønske er at ungdommen selv, foreldre, lærere eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring.

Ungdom i denne aldersgruppen tar kontakt fordi de er triste, nedstemte eller har angst. Noen har mye fravær, mistrives på skolen, sliter med prestasjonsangst eller har tidligere traumatiske opplevelser. Andre henvisningsgrunner kan være rusproblemer eller bekymringer for noen i familien. Spørsmål knyttet til seksualitet er også vanlig.

Vi tilbyr hjelp/samtaler ut fra et helhets-, mestrings- og utviklingsfremmende perspektiv. Vi samarbeider med foreldre og rådgivere, lærer og PPT tilknyttet skolen. Vi er behjelpelig med viderehenvisninger til andre hjelpeinstanser og samarbeider når det er ønskelig. Vi er inne i klasser og kan bidra med gruppetilbud når det er et ønske.

Ta gjerne kontakt! Vi kan gi direkte råd på telefonen eller avtale en tid for samtale.

Velkommen!

Kontaktinformasjon

Veronika R., helsesykepleier

tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, kl.09:00-15:00

Inngang 1, 4. etg. i rom B401

Mobil: 41470134

Lill Heimly Jenssen, helsesykepleier

Tirsdag, onsdag, torsdag, kl.09:00-15:00

Inngang 1, 4. etg. i rom B404

Mobil: 90603787

Karen Wallem Anundsen, psykolog

Torsdag, kl.09:00-15:00

Mobil: 94789127