Å jobbe hos oss

Bjørnholt skole er en 8-13 skole på Bjørndal i Søndre Nordstrand. 

Skoleåret 2015/2016 har skolen omtrent 1300 elever, 900 på videregåendetrinnet og 400 på ungdomstrinnet.

Bjørnholt skole har fokus på tett fagsamarbeid og tverrfaglighet, og vi har fokus på den enkelte elevs forutsetninger og bakgrunn i læringsprosessen. Det spennende med Bjørnholt skole er at du får arbeide i et utviklende læringsmiljø. Vi liker utfordringer og er åpne for muligheter som kan bidra til å øke elevens faglige og sosiale mestring. Vi har et høyt aktivitetsnivå hvor du får bidra og hvor du blir sett og hørt.

Oslo kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen, og ha en jevn fordeling av kvinner og menn i alle stillingskategorier på alle nivåer. Personer med minoritetsspråklig bakgrunn oppfordres til å søke.

Vi ønsker oss medarbeidere som vil bidra til at den pedagogiske profilen blir virkeliggjort og som synes Bjørnholt skole er et spennende sted å være.

Vi har hele tiden behov for vikarer, eksamensvakter eller tydelige voksne som kan hjelpe til med ulike oppgaver. Disse kan registrere seg under "tilkallingsvikar, eksamensvakt, ekstrahjelp m.m". Du blir kontaktet ved behov.

>> Klikk på lenken for å se hvilke stillinger som er ledig.