Hovedseksjon

Vitnemål

Vitnemål

For å få vitnemål må alle fag og eksamener som skal stå på vitnemålet i samsvar med lærerplanverket, være bestått med standpunkt / eksamenskarakter = 2 eller bedre.

Førstegangsvitnemål (§3-43) blir gitt til den som ved utløpet av normal tid, har bestått videregående opplæring som gir generell studiekompetanse. Førstegangsvitnemål blir bare utstedt en gang for den personen det gjelder.

Kompetansebevis

Kompetansebevis blir gitt som dokumentasjon i de tilfellene hvor vilkårene for vitnemål ikke er oppfylte. Kompetansebevis skal vise hvilke standpunkt- og eksamenskarakterer som er oppnådd på daværende tidspunkt. Kompetansebevis kan skrives ut etter Vg1, Vg2 eller Vg3.