!
!

VIKTIG MELDING

fra Utdanningsetaten

Digital undervisning i uke 4

Videregående skoler og voksenopplæringen skal kun ha digital undervisning fra mandag 25. januar–fredag 29. januar.

I Will Not Be Silent

Info om skolebuss

Det går gratis skolebuss fra Jernbanetorget til Bjørnholt hver dag. For mer informasjon om avgangstider og bussholdeplass, klikk her