Matematikk og norsk

Skolen har over 10.000  bøker

Vi utvikler nå en progresjonsplan for disse grunnleggende ferdighetene slik at vi kan styrke ferdighetene hos elevene på alle nivåer.

Lesing og skriving  

Innenfor lesing vektlegger vi arbeid med ord og begreper og lesestrategier, noe som har positiv innvirkning på alle fag. Innenfor skriving vektlegger vi strukturert skriving og prosesskriving, som skal styrke elevenes skriftlige prestasjoner generelt, og opp mot eksamen.

Fordypning i realfag 

For elever som er interessert i realfag tilbyr utdanningsprogrammet studiespesialisering fordypning i alle de klassiske realfagene, matematikk (1P, 1T, S1, S2, R1, R2) og naturfagene (naturfag, kjemi 1 og 2, fysikk 1 og 2, og biologi 1 og 2).

NoMa læringssenter

Vi opprettet høsten 2015 et læringssenter, "NoMa et senter for suksess" med spesialpedagoger og lærere som er spesielt dyktige til å løfte elever som av ulike årsaker har svake grunnleggende ferdigheter, eller spesielt sterke grunnleggende ferdigheter.

På NoMa arrangeres kurs innen ulike temaer etter elevenes behov. NoMa vil bidra til å dekke behovet til elever som har behov for ny- og utsatt eksamen, elever med behov for særskilt norskopplæring, og elever med individuell opplæringsplan, og generelt elever som har behov for tilpasninger ut over det vi kan tilby i ordinær undervisning.