Velkommen til Bjørnholt

Skolelogo

Onsdag er det velkomstsamtaler for alle elever på Bjørnholt Vgs. Du/dere har fått et tidspunkt fra kontaktlærer om når dere skal møte. Hvis du ikke har fått noe tidspunkt, tar du kontakt med kontaktlæreren din. 

Dere får også mulighet for å møte og snakke med rektor, rådgivere og andre nøkkelpersoner på skolen. 

Vi har også laget en informasjonsfilm til foresatte for våre VG1 elever. 

For elever på ST - se videoen under

For elever på Elektro - se video under

For elever på IM - se video under