Hovedseksjon

Temamøte om rus

En gruppe mennesker som sitter i et rom med en projektorskjerm

Ruskonsulentene fra Søndre Nordstrand, Ingrid og Hussain, var tilstede for å informere om rusbruk blant ungdom, hvordan ungdom snakker om rus og oppfølging ved mistanke om rus. Budskapet var at vi som er rundt ungdommen må skape relasjon, lytte og unngå å dømme. Først da vil vi kunne komme i posisjon til å hjelpe dem med det de strever med. 

Skolen hadde lagt til rette for tolk og barnepass, for at flest mulig skulle kunne delta. Hele 30 foresatte møtte opp på den varme maikvelden, og tilbakemeldingene fra deltakerne var gode. 

Vi takker Atlas for samarbeidet om arrangementet og vil fortsette dette viktige arbeidet til høsten. Hele presentasjonen finner du vedlagt.