Hovedseksjon

Temamøte om rus

Skolebygget

Ruskonsulentene fra bydel Søndre Nordstrand, Ingrid og Hussain, vil informere om:  

  • Informasjon om rus blant ungdom  
  • Hvordan snakke med ungdom om rus 
  • Hvem kan kontaktes når det er mistanke om rus hos ungdom

Når: onsdag 22.05.24, kl 18.00 – 19.45. 

Hvor: Kantina, Bjørnholt videregående skole 

Vi legger til rette for tolk og barnepass hvis du gir oss beskjed.  

Velkommen!