Hovedseksjon

Temakveld 1 juni

Leoul Mekonen

Hva vet ungdommene om de ulike rusmidlene og deres skadelige effekt? Hva tenker foreldre/foresatte kan være årsaker til at ungdommer havner i dårlige miljøer? Hvor kan man få hjelp dersom man blir avhengig av rusmidler? Leoul Mekonen (RBUP) og skolen/elevtjenesten inviterer til dialogsamling med foresatte 1. juni kl. 18-20 om bruk av rusmidler blant ungdommer. Det blir servert mat og drikke. Vel møtt!

B4814C2D-C412-4540-AE00-142B01BAC398.jpeg

Leoul Mekonen er prosjektleder ved stiftelsen RKF - Rådet for kulturkompetanse i forebyggendearbeid. Med støtte fra Helsedirektoratet driver han et dialogbasert forebyggende arbeid om brukar rusmidler blant minoritetsungdom. Leoul er sodionom, utdannet tolk og har master i helsefremmende og forebyggendearbeid . Han underviser ved flere høgskoler og universiteter om helse- og sosialt arbeid blant innvandrere og flyktninger.