Hovedseksjon

Digitalt refleksjonsspill

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord og ser på en skjerm

Dette skoleåret har noen av våre elever fra VG3 vært med på å teste et spill. Spillet skal hjelpe elever som skal starte på videregående, eller høyere utdanning. Det legger opp til gode samtaler, der man aktiviserer tanker man kanskje ikke har tenkt så mye på tidligere. Man får dele ut tankene sine med medelever, og spillet kan også bidra til å skape relasjoner, og et trygt miljø.

20240507_130316.jpg