Hovedseksjon

Sommerhilsen fra rektor

Illustrasjon, bjørnholt skole inne i "blomsten"

En viktig ting vi har jobbet med i år har handlet om at vi skal reflektere over egne og andres valg, og oppleve at vi har frihet til å være den vi er.

En av de som utfordret mange av oss på det, var Abid Raja, som fortalte om sine erfaringer med å vokse opp med en funksjonsnedsettelse i en familie som ikke aksepterte ham for det han var. Dagen etter at han var her, var han i et intervju i VG sammen med sin far. Faren hans ville be om unnskyldning for at han slo Abid, og at han ville hindre ham i å gifte seg med den han ville. Han ønsket å vise oss alle at det aldri er for sent å ta ansvar for det vi skulle gjort annerles, om vi kunne.

Selv om ingen av oss har sagt unnskyld i VG, så er jeg ganske sikker på at de fleste av oss har måttet unnskylde seg i løpet av dette skoleåret. Jeg har i alle fall det. Som da vi forsøkte å være meteorologer i vinter, og måtte svare på hvordan regn og snø påvirket de ulike bussrutene i Søndre Nordstrand. Det er noe jeg håper at vi får mindre av neste skoleår. 

Heldigvis har det meste gått bra. Som da vi arrangerte politisk dag og fikk en skikkelig debatt i hallene. Sjelden kan jeg huske å ha hørt sånn stemning under en politisk debatt uten at det kom til uttrykk som mer enn engasjement. Dette elevengasjementet for fellesarrrangementer har vært spesielt for elevene våre i år. Det er kanskje også det som gjør at vi i år har klart å få en kulturdag med langt flere synlige elever enn tidligere, og det første skoleballet i Bjørnholts historie, som også ble planlagt av elevene. Det har kanskje vært noe med akkurat dere som har gått her i år, men vi håper å få til det samme med alle nye og gamle elever.

Den største fremgangen på elevundersøkelsen i år var på opplevelsen av elevmedvirkning, der ligger vi betydelig over snittet i Oslo. Sett i sammenheng med elevengasjementet på arrangementer, så gjør dette at jeg mener at vi kan være skikkelig stolte av dette skoleåret. Nå tar vi alle en velfortjent sommerferie, enten vi møtes i august, eller vi skal ta fatt på nye oppgaver.

Jeg ønsker alle elever, foresatte og ansatte en god sommer!

 

Beste hilsen

Marianne T. Bråthen

Marianne Tangen Bråthen

Mtb.jpg