Hovedseksjon

Politisk dag

Panel
I 2021 hadde Søndre Nordstrand en valgdeltakelse på 61%. Det er litt under landssnittet og omtrent det samme vi hadde på skolevalget. Vi snakket med flere elever i går som sa at de ikke tenker at det betyr så mye om de velger å ikke stemme, fordi de bare er én stemme og ikke har noen sjanse til å påvirke uansett. Det tenkte 39% av de som kunne stemme i bydel Søndre Nordstrand for to år siden. Hvis alle de hadde stemt på samme parti, så hadde de vært det største partiet av alle og trolig fått styre alene i bydelen. Din stemme betyr noe.
 
Når vi våger å tenke at vår stemme betyr noe, så gjør at det vi må tenke over hva vi velger å bruke den til. I går fikk vi høre flere små tekster på skriveverkstedet, som gjorde at vi ble bedre kjent med hverandre. Noen av dere hadde skrevet tekster som begynte med dere selv, og som løftet perspektivet fra egne erfaringer til å stille spørsmål ved måten vi organiserer skolen, bydelen og landet vårt på. Det er politikk.
 
Vi håper at dagen har gjort at dere har fått reflektere over hva som er viktig for dere, og de dere bryr dere om. Det er ikke sånn at vi trenger å vite alt om hva de ulike partiene mener for å kunne stemme, det er mye viktigere at vi vet hva vi selv mener. Det er partienes oppgaver å få frem hva de står for, slik at vi kan stemme på de som vil jobbe for våre saker og som vi har tillit til. Dette er noe av det vi ønsker å få til med politisk dag, at vi alle skal måtte ta stilling til ulike problemstillinger som kan fortelle oss noe om hva som er viktig for oss.
 
Vi har lyst til å takke dere alle; elever og ansatte, for en livlig og lærerik dag. Vi gleder oss til resten av skoleåret sammen med dere.