Informasjon om overgang til rødt nivå, torsdag 16.12.21

Marianne T. Bråthen, fung.rektor

I morgen, onsdag 15.12., er det digital hjemmeundervisning for de fleste. Vi vil bruke dagen til å klargjøre skolen for rødt nivå. Det betyr at drift går over antibac-dispensere og klasserom, samt ser at det er tilstrekkelig merking og informasjon om smittevern på bygget. Lærerne underviser digitalt, gjør om eksisterende planer til å fungere når vi har rødt nivå og sender ut informasjon til sine elever om hvordan omleggingen påvirker dem.

I løpet av morgendagen skal alle k-lærere sende timeplaner til sine elever. Alle faglærere skal kalle inn til sine undervisningsøkter i Teams, og merke økta med hvor den er, slik at dere har all informasjon på ett sted.

Torsdag, fredag og mandag vil det være en blanding av fysisk – og digital undervisning, samt hjemmeoppgaver. Vi har prioritert de som har vurderinger, samt at vi har forsøkt å halvere antallet kontaktpunkter og opprettholde undervisning.

Det er viktig at dere ikke oppholder dere på skolen med mindre dere skal ha undervisning. Det samme gjelder ansatte. Det vil være anledning til å hente ut bøker og PC, dette kan avtales med lærer eller miljøarbeiderne, dersom lærer jobber hjemmefra.

Tirsdag 21.12. blir det digital juleavslutning for klassene. Det er ikke mulig å gjennomføre en avslutning for fulle klasser, og vi må derfor gjennomføre digitalt. Det blir ikke det samme, men vi skal gjøre så godt vi kan for at det likevel blir en minneverdig stund. Kom gjerne med innspill til k-lærer dersom dere har noen ønsker eller tanker om hvordan vi kan få det til å fungere best mulig.

I tiden fremover kan det komme noen flere justeringer i planene. Det vil komme nye planer for de to første ukene etter ferien. Dette var ikke julegaven vi hadde lyst til å gi dere i år, men vi håper at vi snart skal være tilbake i noe som ligner mer på hverdagen vi har hatt i høst. Vi ønsker alle en god ferie når den tid kommer og oppfordrer alle til å være litt ekstra strenge med tiltakene, slik at vi kan komme oss raskest mulig tilbake til normalen.

 Ta vare på hverandre.

 

Med ønske om en fin tirsdag,

Marianne T. Bråthen, fung. rektor