Åpning av skolen

Skolebygget skilt

Da får vi endelig åpnet skolen for alle våre kjære elever igjen. Det gleder vi oss til! Jeg er helt sikker på at mange av dere savner skolen deres også. Kanskje særlig fordi dere savner å møte vennene deres, men jeg tror dere også har savnet lærerne deres.


Selv om skolen åpner igjen, betyr det ikke at alle timene skal skje på skolen. Digital hjemmeundervisning kommer fortsatt til å være en stor del av undervisningen deres. Det kommer dere til å se når dere får de nye timeplanene deres.

Bjørnholt vgs. er en stor skole, med mange ulike avdelinger som har ulike behov. Vår avdeling for tilrettelagt undervisning har gjort en kjempejobb med å forberede avdelingen og kan endelig ønske alle våre elever velkomne tilbake neste uke, noen i en helt nybygget avdeling. De første elevene kommer inn allerede mandag morgen og følger egen plan som er kommunisert til foresatte.

All alminnelig undervisning mandag morgen er avlyst. Dette er fordi lærerne har behov for å møtes for å diskutere hvordan vi best mulig kan ta imot elevene våre. Etter lunsj er det programfag på VG3 og der møter følgende klasser kl. 12.30:

  • BIO2
  • Sosialkunnskap 2
  • VG2 og VG3 elektro fortsetter med samme timeplan som de har hatt de siste to ukene, og har oppmøte på mandag etter lunsj.

Alle andre elever vil ha digital hjemmeundervisning mandag ettermiddag. Du vil få tilsendt de nye timeplanene for hele neste uke fra din K-lærer på søndag. Lærerne kommer også til å legge inn øktene deres i teams, så det er viktig at dere sjekker teams på mandag for å se hvordan deres nye timeplan ser ut. Vi er jo på vei inn i en periode med mange fagdager og heldagsprøver, så det er mange dager som blir annerledes enn vanlig. Kontakt K-lærer eller faglærer hvis det er noe du lurer på. 

Smittevern

Når dere kommer inn på mandag, vil lærer gå igjennom rutinene våre for smittevern. Vi har laget en forenklet versjon av veilederen for gjennomføring etter smittevernreglene, som jeg klipper inn her.

Les Utdanningsdirektoratets veileder her.

Veileder smittevern for elever

Hvis du er syk skal du ikke komme på skolen.

Elever i karantene eller i risikogruppe dokumentert med legeerklæring, holder seg hjemme og fortsetter med digital undervisning.

Vask hender grundig og ofte, og hold avstand til andre, minimum 1 meter.

Ikke del skrivesaker, skolebøker, arbeidsverktøy, PC, osv. med andre.

Hvis du blir syk på skolen skal du holde avstand fra andre og kontakte lærer som vil isolere deg frem til skolen får ordnet transport hjem.

Kom til skolen ferdig skiftet i arbeidsklær dersom det er mulig

Ta med matpakke og drikke hjemmefra. Kantinen er stengt.

Hold deg til samme gruppe elever og ansatte i faste verksteder og klasserom gjennom dagen

Begrens bruk av offentlig transport

 

For elever som ønsker å sitte på skolen å jobbe i stedet for å sitte hjemme åpner vi allerede på tirsdag for dette. Da kan du sitte i et klasserom og følge den digitale hjemmeundervisningen med hjelp fra elevtjenesten. Ta kontakt med Jan, Marianne eller en av miljøarbeiderne hvis dette er et tilbud du ønsker å benytte deg av.

Elevtjenesten er tilbake for fullt, så har du bruk for noen å snakke med om hva som helst så er det bare å ta kontakt!

 

Jeg gleder meg til å se dere på mandag.
I mellomtiden, riktig god helg!

 

Hilsen rektor