Hovedseksjon

Hjemmeskole mandag 22.01

et snødekt landskap med trær og en bygning i det fjerne

Vi har sendt sms til alle elever/foresatte/ansatte med informasjon om situasjonen. Dersom du ikke har mottatt sms, så betyr det at du har registrert feil telefonnummer og du må ta kontakt med skolekontoret for å få hjelp til å legge inn riktig telefonnummer. Mer detaljert informasjon ligger på teams, der faglærerne vil kommunisere direkte med elevene. I fagrommene vil elevene få beskjed om hva og hvordan oppgaver skal gjøres.

Denne beskjeden gjelder mandag 22.01. Den gjelder også for vår spesialavdeling, men her vil avdelingsledere ta direkte kontakt med elev/foresatte og transportaktørene.

Mvh,

Marianne T. Bråthen, rektor