Hilsen fra rektor

BJH- blomsten

Håper der etter forholdene har det bra og tar godt vare på hverandre. Her er litt informasjon nå når skolen går mot en gradvis gjenåpning igjen.

VG2 og VG3 elektro åpner verkstedene

Fra 27. april vil Bjørnholt vgs. åpne verksteder for en del elever på Vg2 og Vg3 elektrofag. Elevene dette gjelder har blitt informert av lærerne sine. Vi følger smittevernveilederen som er utarbeidet av utdanningsdirektoratet og folkehelseinstituttet.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

I tillegg har vi laget en lokal plan for elevene som starter på mandag, som vi vil gjennomgå med elevene når de kommer på skolen. Det er bare programfag som vi bli undervist på skolen. Fellesfagene skal fortsatt skje ved hjemmeundervisning. Resten av skolen fortsetter med digital hjemmeundervisning inntil videre, så håper vi at vi snart kan åpne skolen for dere også.

Eksamen er avlyst

Alle eksamener for våren 2020 er avlyst, bortsett fra eksamen for privatister. Skriftlig eksamen ble avlyst før påske, nå avlyses muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Med dette er også tverrfaglig eksamen avlyst. Vi avventer en avgjørelse for Vg3 YF.

Avlyst eksamen vil ikke påvirke vitnemålene til elevene. Elevenes standpunktkarakterer blir stående alene. At eksamen avlyses gir oss ekstra god tid til å utforme og gjennomføre gode sluttvurderingsprosesser for elevene våre.

Med standpunkt som eneste gjeldende karakter i fagene er det enda viktigere at elevene fortsetter å delta i Kuben e-læring og bruker tiden godt til læring og faglig utvikling, og følger opp opplegg og oppgaver gitt fra lærerne etter beste evne!

Hjerterom

Neste uke åpner vi et såkalt hjerterom på skolen. Vi har fortsatt hjertetelefonen vår for dere som ønsker noen å snakke med, men noen av dere har også ønsket å få noen å snakke med ansikt til ansikt. Korona-regler gjør at vi ikke kan ha drop-in, men elever kan ta kontakt med elevtjenesten og gjøre konkret avtale.

Jeg gleder meg til å se noen av dere igjen på mandag. I mellomtiden må dere ta godt vare på hverandre og dere selv, så håper jeg å se dere alle sammen igjen veldig snart!

Hilsen rektor