Hovedseksjon

Foreldremøte VG1 07.09

Skolebygget

Onsdag 7. september klokka 18:00 er et viktig foreldremøte for alle som har elever på VG1. 

Møte er i auditorium Asia og programmet er:

  • Informasjon om skolen
  • Overnattingsturen til Heia Eidene på Tjøme
  • Elevtjenesten på skolen.
  • Skolens tilbud utenom undervisning
  • Fraværsgrensen
  • Samtale med kontaktlærere og rådgivere
  • Omvisning for de som ønsker det. 

Vi gleder oss til å møte dere alle!