Hovedseksjon

Elevundersøkelsen

Elever som jobber med PC

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse for alle elever hvor de kan si sin mening om trivsel og læring ved Bjørnholt videregående skole. Det er viktig for oss at alle elever svarer på undersøkelsen sånn at vi kan arbeide med elevene sine synspunkter på hvordan skolehverdagen er. 

Undersøkelsen gjennomføres onsdag neste uke i andre undervisningsøkt. 

Link for å gjennomføre undersøkelsen er: https://elfu.udir.no/Respondent/Login.aspx

Du får brukernavn utdelt av lærere i en økt du har denne uken for å gjennomføre.