Hovedseksjon

Droner på oppdrag

en gruppe mennesker som står utenfor

Kontaktlærer for dronefag, Per Julius Helweg, laget et oppdrag i samarbeid med Manglerud kirke. De har, i lengre tid, har hatt en vannskade på grunn av lekkasje fra taket. Kirketaket er en komplisert konstruksjon med totalt 25.000 skiferstein. Ved hjelp av dronene fant Bjørnholt VGS to skader på taket, og kirken kan nå reparere disse. Soknepresten Kjetil Hoel Hauge var svært fornøyd med "Hjelpen fra oven" og lovet alle elevene "plass i himmelen".