Hovedseksjon

Dronehallen er nå offisielt åpen

Erna10

Hallen er først og fremst en arena for VG2 Dronefag, men er også tenkt brukt av andre elever på skolen som i forbindelse med sin utdanning har bruk for eller trenger innføring i robotikk til skolearbeidet. Skolen disponerer nå 2 langtrekkende droner med kapasitet til å fly over 300km, en undervannsdrone og et tyvetalls mindre droner som kan brukes til alt fra film, foto og andre typer arbeide. Dronehallen er også utstyrt med vaskerobot og avanserte simulatorer for både fly, helikopter, droner og skip.

Om dronefag