Hovedseksjon

Besøk av Abid Raja

en person som sitter i en stol og snakker inn i en mikrofon

Han hadde en samtale med elever i Europasalen om hva de tenker om sin plass i samfunnet og om forventinger og krav fra familien og samfunnet.