Avgangssermoni VG3

Skolebygget skilt

Torsdag klokken 19:00 er det avgangssermoni for våre avgangselever på Bjørnholt Vgs. Sermonien finner sted i Bjørnholthallen. Sermonien er for VG3 ST, VG3 MK og VG2 og VG3 Elektro. 

Det er veldig viktig at alle elever, lærere og foresatte og andre familiemedlemmer er på plass senest 18:45. 

Detaljert program for avslutningen:

  • 18:55 Morgenstemning
  • 19:00 Programleder introduksjon
  • 19:05 Tale v /Erlend Skåltveit
  • 19:10 Musikalsk innslag v/Aziz Kossai
  • 19:15 Hovedtaler -­‐ Hadja Tajik
  • 19:20 Utdeling av vitnemål
  • 19:50 Avslutning – Programledere takker for nå. Takker på vegne av oss og elevene som har bidratt.

Alle klasser og trinn har avslutning individuelt før sermonien.