Bransjedag elektro

Ti. 26.11.

Signalmontørfaget m.fl kommer for å presentere sitt fag og sin bransje for VG1-elevene