Skolekort

Hvordan får du skolekort?

Alle elever får skolebevis første året i videregående skole. For å få skolebevis du delta på skole fotograferingen. Det er vanskelig å etterbestille skolekort, når man ikke har tatt bilde.

Elever på Vg2 og Vg3 får et nytt oblat til å sette på baksiden av skolebeviset. Skolebeviset gjelder for alle kommunale skoler i Oslo kommune.

Hva hvis du bytter skole?

Bytter du skole, gjelder samme bevis, men du trenger nytt oblat. Nye VG2 og VG3 elever som kommer fra skoler utenfor Oslo, eller fra privatskoler i Oslo, må ta bilde for å få skolebevis.

Har du mistet skolekortet ditt? 

Ta kontakt med kontoret