Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Utvalget er satt  sammen av elever, politisk representant, skolens ansatte og ledelse. Elevene skal være i flertall. 

Medlemmer 2016/17:

  • Fatoumata Kanyi- elevrepresentant og elevrådsleder
  • Nora Butt- elevrepresentant
  • Saman Rahnoma - elevrepresentant
  • Methuban Thurairajah- elevrepresentant
  • Annelene Rør - ansatterepresentant
  • May- Brit Kreutzer Lomsø- ansatterepresentant
  • Henriette Prøven- skoleledelsen
  • Odd Berge-  politisk representant
  • (Vara Trond Hjelmerud)