Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Utvalget er satt  sammen av elever, politisk representant, skolens ansatte og ledelse. Elevene skal være i flertall. 

 

Medlemmer 2016/17:

Fatoumata Kanyi- elevrepresentant og elevrådsleder

Nora Butt- elevrepresentant

Saman Rahnoma - elevrepresentant

Methuban Thurairajah- elevrepresentant

Annelene Rør - ansatterepresentant

May- Brit Kreutzer Lomsø- ansatterepresentant

Henriette Prøven- skoleledelsen

Odd Berge-  politisk representant

(Vara Trond Hjelmerud)