Hovedseksjon

Fotball og EL

Futsal cup 2016_3

Fem timer fotball og idrett i uka med lisenserte fotballtrenere.

·         Timene som brukes:

1 time yrkesfagsfordypning

o 2 timer kroppsøving

o 2 timer kl. 14-16 på onsdager

Godkjent fravær til å dra på cup og samlinger etter avtale med fotballklubben din.

Fagdager for hente inn tapt undervisning i enkelte fag. Mulighet for tilrettelegging av timeplan etter avtale med fotballklubben din. Det kommer til å skrives kontrakt om at du opprettholder skolearbeidet for å få være i klassen.

Kriterier for å komme inn:

- KRØ-karakter

- God holdning til skole og fotball

- Anbefalingsbrev fra klubben og/eller intervju vil hjelpe

Du søker Elektrofag på Bjørnholt vgs på alminnelig måte. Hvis du kommer inn gir du beskjed til Ly Huu Luong om at du ønsker å gå i fotballklassen.