Innovasjon og entreprenørskap

En elev holder plakat med "Nyskapende " skrevet på. Foto: Ritchard Cavander Cole

Fellesfagene blir de samme som på idrett og musikk, dans og drama. I tillegg får du entreprenørskap og medieuttrykk, samt mulighet for å velge andre programfag fra medier og kommunikasjon, studiespesialiserende og musikk, dans og drama.

Undervisningen vil være tverrfaglig og prosjektbasert. Elevene vil få lære om teori mens de jobber med egne, praktiske produkter. Linjen passer godt for deg som ønsker å jobbe mer virkelighetsnært med virkelighetsnære oppdrag.