Innovasjon og entreprenørskap

En elev holder plakat med "Nyskapende " skrevet på. Foto: Ritchard Cavander Cole

På Bjørnholt jobber vi entreprenørielt med virkelighetsnære prosjekter både i undervisningen og i elevaktiviteter utenfor klasserommet.

Innovasjon er et viktig satsningsområde for skolen. Som elev på Bjørnholt får du mulighet til å være med på prosjekter på tvers av studieprogram. Du kan selv komme med forslag til aktiviteter eller andre ting du vil at vi skal gjøre for at du skal lære mer.  

Entreprenørielle ferdigheter er viktig i fremtidens skole, i følge Ludvigsen utvalgets rapport.  Utvalget anbefaler at kreativitet, innovasjon, kritisk tenkning og problemløsning er kompetanser skolen bør bidra til at elevene utvikler. Det norske og det internasjonale samfunnet er avhengig av skapende mennesker som kan bidra i arbeids- og samfunnsliv, skape nye virksomheter og finne løsninger på krevende samfunnsutfordringer.  Utvalget vektlegger at disse kompetansene kan læres og utvikles, og at de er viktige deler av alle fagområdene i skolen. Nysgjerrighet, utholdenhet, åpenhet for å se ting på nye måter og evne til å ta initiativ er viktige sider ved kompetansene.