Vil du være med til Kenya?

bok6

Rektor og Annelene skal ta med seg 4 elever til Nairobi, Kenya, for å bli bedre kjent med Happy Day junior school i ti dager i februar 2018. 

Vil du være med på dette, send søknad senest lørdag 28. oktober til annelene.ror@ude.oslo.kommune.no

Kriteriene for å bli plukket ut:

  • Lavt fravær
  • God orden og oppførsel
  • Egnethet til å
    • klare seg i Kenya
    • motivere Bjørnholtelever for B-OK
    • formidle opplevelsene til resten av skolen når vi kommer hjem

Skolen dekker alle utgifter knyttet til turen. Du kan lese mer om Bjørnholt Operasjon Kenya (B-OK) og Happy Day Junior School på https://bjornholt.vgs.no/om-skolen/prosjekter-og-satsningsomrader/bjornholt-stotter-skole-i-kenya/